NFZ

Informujemy Państwa, że nasz gabinet mieszczący się przy ul. Zwierzynieckiej ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Umowa ta pozwala na bezpłatne korzystanie z świadczeń gwarantowanych, czyli tych, do których ubezpieczony pacjent ma prawo w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Za usługi podstawowe, objęte refundacją, nie muszą państwo płacić. Przypominamy, że pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy do dentysty w ramach umowy z NFZ powinni przedstawić dowód tożsamości.

Leave a reply